Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
274

I C 1168/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2017-02-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1168/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Sarzyńska Protokolant: Barbara Kozieł po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko R. M. , Z. M. o ochronę naruszonego posiadania I Przywraca powódce B. K. posiadanie nieruchomości położonej w Ś. przy ulicy (...) , dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu prowa
Czytaj więcej»

I C 1198/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2019-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1198/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trytek – Błaszak Protokolant: Marta Korzeniewska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa K. D. , A. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki K. D. kwotę 30.000 zł (trzydziestu tysięcy złotych) z odse
Czytaj więcej»

I C 1277/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2018-02-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1277/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Grobelny Protokolant: starszy protokolant Jakub Markiewicz po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko D. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 7500 zł (siedmiu tysięcy pięciuset złotych) z odsetkami: a ustawowymi od dnia 31 lipca 2013
Czytaj więcej»

I C 1306/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-07-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1306/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Sarzyńska Protokolant: Barbara Kozieł po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa (...) w S. przeciwko E. K. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt IC 1306/15 UZASADNIENIE (w postępowaniu uproszczonym) Powód pozwem w postępowaniu elektronicznym wniósł o zasądzenie o
Czytaj więcej»

I C 1328/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-03-25

Data publikacji: 2018-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1328/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trytek – Błaszak Protokolant: Marta Korzeniewska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko M. T. o zapłatę I Zasądza od pozwanej M. T. na rzecz powoda (...) z siedzibą w K. kwotę 6.325,57 zł (sześciu tysięcy trzystu dwudziestu pięciu złotych p
Czytaj więcej»

I C 1414/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-05-10

Data publikacji: 2019-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1414/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Grobelny Protokolant: starszy protokolant Jakub Markiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2217 zł (dwóch tysięcy dwustu siedemnastu złotych) tytułem zwrot
Czytaj więcej»

I C 1433/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-03-03

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1433/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Świnoujście, dnia 03 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Grobelny Protokolant: Jakub Markiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 r. w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa M. B. , Ł. W. , J. D. , W. K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w M. o zapłatę I oddala powództwo; II odstępuje od zasądzenia od powodów na rzecz pozwanych kosztów procesu.
Czytaj więcej»

I C 1435/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1435/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Grobelny Protokolant: starszy protokolant Jakub Markiewicz po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. we W. przeciwko H. W. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 3617 zł (trzech tysię
Czytaj więcej»

I C 1474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2019-03-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1474/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Grobelny Protokolant: starszy protokolant Jakub Markiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 5000 zł (pięciu tysięcy złotych) z odsetkami: a ustawowymi od dnia 15 września 2014 r
Czytaj więcej»

II K 100/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: kara w wyroku łącznym
Sygn. akt II K 100 /17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19.09.2017r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gajewska Protokolant: Dorota Bocian przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu – B. R. po rozpoznaniu dnia 19.09.2017r. sprawy: S. W. , s. A. i M. (...) . A. ur. (...) (...) . w Ś. , - skazanego prawomocnymi wyrokami: 1. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 27.07.2011r. sygn. akt II K 427/11 za czyn pop
Czytaj więcej»