Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
262

I C 430/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-03-08

Data publikacji: 2016-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 430/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trytek - Błaszak Protokolant: Marta Korzeniewska po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko Z. B. (1) o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda J. K. na rzecz pozwanej Z. B. (1) kwotę 2.400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

I C 432/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2019-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt: I C 432/16 upr. POSTANOWIENIE Dnia 20 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trytek-Błaszak Protokolant: Marta Korzeniewska po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko S. B. o zapłatę postanawia: 1 umorzyć postępowanie w sprawie, 2 zasądzić od pozwanego S. B. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 227,09 zł (dwustu dwu
Czytaj więcej»

III RC 35/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2016-12-09

trafność 100%

Sygn. akt III RC 35/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna Protokolant: Katarzyna Babicz po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016 r. w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa M. T. przeciwko małoletniej A. T. o obniżenie alimentów 1 Oddala powództwo. 2 Kosztami procesu w kwocie 120 zł ( sto dwadzieścia złotych) obciąża powoda i uznaje je z
Czytaj więcej»

I C 320/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 320/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Grobelny Protokolant: starszy protokolant Jakub Markiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa D. M. , A. C. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 3702,48 zł (trzech tysięcy siedmiuset dwóch złotych i
Czytaj więcej»

II K 535/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2018-12-20

Data publikacji: 2019-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: kara za czyn z art. 280§1 kk w zw. z art. 283 kk
Sygn. akt II K 535/18 PR Ds 706.2018 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2018r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Kamilla Gajewska Protokolant: Dorota Bocian bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018r. sprawy: 1 G. , s. K. i J. z d. Z. , ur. dnia (...) w K. 2 P. K. , s. E. i K. z d. M. , ur. dnia (...) w S. oskarżonych o to, że: - w dniu 8 maja 2018r. w Ś. , na parkingu Terminala
Czytaj więcej»

II K 233/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2018-02-15

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: kumulatywna kara w wyroku łącznym
Sygn. akt II K 233/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15.02.2018r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Kamilla Gajewska Protokolant: Dorota Bocian przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu – P. B. po rozpoznaniu w dniach: 30.11.2017r. oraz 15.02.2018r. sprawy: K. K. (1) , s. R. i D. z d. T. , ur. (...) w Ś. , - skazanego prawomocnymi wyrokami: 1. Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 17.11.2016r. sygn. akt II K 4
Czytaj więcej»

III RC 85/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 85/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna Protokolant: Kamila Sienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko J. K. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego I Ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda T. K. wobec pozwanego J. K. skonkretyzowany wyroki
Czytaj więcej»

III RC 85/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2020-01-15

Data publikacji: 2020-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 85/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2020r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Liliana Wojciechowska Protokolant: Ewelina Sowińska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020r. w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa D. O. przeciwko G. O. o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów I podwyższa od pozwanego G. O. na rzecz powoda D. O. urodzonego (...) alimenty zasądzone wyrokiem Są
Czytaj więcej»

III RC 90/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Sygn. akt III RC 90 /1 6 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 czerwca 2016 r. powódka P. S. , reprezentowana przez pełnomocnika –r.pr. K. M. wystąpiła o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. od pozwanego B. S. w kwocie po 100 zł miesięcznie do kwoty po 1000 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że ma 26 lat , jest osobą niepełnosprawną i nie może samodzielnie się utrzymać, gdyż od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe i po
Czytaj więcej»

III RC 92/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-07-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 92/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna Protokolant: st. protokolant Kamila Sienkiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2017 r. w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa W. B. przeciwko W. K. (1) o alimenty I Powództwo oddala. II Odstępuje od obciążania powoda kosztami sądowymi. Sygn. akt III RC 92/16 UZASADNIENIE Pozwem z d
Czytaj więcej»