Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
357

I C 688/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 688/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Grobelny Protokolant: starszy protokolant Jakub Markiewicz po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko A. Ł. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1217 zł (tysiąca dwustu siedemnastu złotych) tytułem zwrotu kosztów pr
Czytaj więcej»

I C 751/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-03-16

Data publikacji: 2020-06-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 751/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Sarzyńska Protokolant: Barbara Kozieł po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 r. w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa N. C. przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w Ś. o zapłatę I Zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Aresztu Śledczego w Ś. na rzecz powoda N. C. kwotę 1.200 zł (tysiąc dwieście złot
Czytaj więcej»

I C 778/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-08-31

Data publikacji: 2021-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 778/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trytek – Błaszak Protokolant: Marta Korzeniewska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w S. przeciwko T. C. o zapłatę I Zasądza od pozwanego T. C. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w S. kwotę 12.269,75zł (dwunastu tysięcy dwustu sześćdziesięciu
Czytaj więcej»

I C 779/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2019-10-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 779/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alicja Targońska Protokolant: stażysta Ewelina Sowińska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej we W. przeciwko S. S. (1) o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powódki (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej we W. na rzecz pozwanego S.
Czytaj więcej»

I C 793/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2021-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 793/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trytek – Błaszak Protokolant: Marta Korzeniewska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa A. K. (1) przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej w W. (...) o zapłatę I Zasądza od pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w W. (...) na rzecz powo
Czytaj więcej»

I C 807/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2019-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 807/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Sarzyńska Protokolant: Barbara Kozieł po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa E. G. przeciwko A. S. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powódki E. G. na rzecz pozwane
Czytaj więcej»

I C 824/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2021-04-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 824/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trytek – Błaszak Protokolant: Marta Korzeniewska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko Z. S. , H. S. o zapłatę oddala powództwo. SSR Agnieszka Trytek – Błaszak Sygn. akt I C 824/16 UZASADNIENIE Powód (...) we W. wniósł w dniu 07 lipca 2016r. przeciwk
Czytaj więcej»

I C 614/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2021-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 614/16 UZASADNIENIE w postępowaniu uproszczonym Powód (...) Spółka Akcyjna we W. wniósł w dniu 06 kwietnia 2016r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko M. G. (1) powództwo o zapłatę kwoty 7.066,31 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 609,91 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 6.103,20 zł od dnia 06 kwietnia 2016r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na rzecz powoda zwrotu kosztów sąd
Czytaj więcej»

I C 623/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 623/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trytek – Błaszak Protokolant: Marta Korzeniewska po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa B. Z. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda B. Z. kwotę 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych) z odsetkami ustawowy
Czytaj więcej»

I C 630/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-07-21

Data publikacji: 2020-06-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 630/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Grobelny Protokolant: starszy protokolant Jakub Markiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa (...) w Ś. przeciwko P. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2544,66 zł (dwóch tysięcy pięciuset czterdziestu czterech złotych i sześćdziesięciu sze
Czytaj więcej»