Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
406

I Ns 1011/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2021-05-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 1011/16 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni E. D. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po A. M. zamieszkałej w Ś. przy ul. (...) . Wskazała, że spadkodawczyni związek małżeński zawierała raz, a spadkobiercami ustawowymi są: E. D. , F. M. , S. M. . Uczestnicy postępowania zgodzili się z treścią wniosku, przy czym uczestnik F. M. na rozprawie, a uczestnik S. M. poprzez swojego pełnomocnika, którym była wnioskodawczyni. Uczestnik S. M. został ponadto wezwany na termin rozprawy, lecz nie st
Czytaj więcej»

II K 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-01-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 12/15 Ds. 1246/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Kamilla Gajewska Protokolant: Dorota Bocian przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu – M. K. po rozpoznaniu w dniach: 14 maja 2015r., 28 maja 2015r., 9 listopada 2015r., 7 lipca 2016r. i 29 listopada 2016r. sprawy D. M. , s. J. i B. z d. W. , ur. (...) w N. , oskarżonego o to, że: - w ok
Czytaj więcej»

I C 656/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 656/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trytek – Błaszak Protokolant: Marta Korzeniewska po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w G. przeciwko G. M. o zapłatę I Zasądza od pozwanego G. M. na rzecz powoda (...) z siedzibą w G. kwotę 12.387,56 zł (dwunastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu siedmiu
Czytaj więcej»

I C 623/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 623/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trytek – Błaszak Protokolant: Marta Korzeniewska po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa B. Z. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda B. Z. kwotę 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych) z odsetkami ustawowy
Czytaj więcej»

II K 24/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-08-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 24/16 PR Ds. 71.2016 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Kamilla Gajewska Protokolant: Dorota Bocian bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 5 maja 2016r. sprawy K. C. , s. D. i D. z d. Ł. , ur. (...) w Ś. , oskarżonego o to, że: - w okresie od nieustalonej daty dziennej miesiąca grudnia 2013r. do dnia 2 kwietnia 2014r. w Ś. bez wymaganego ze
Czytaj więcej»

I C 630/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-07-21

Data publikacji: 2020-06-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 630/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Grobelny Protokolant: starszy protokolant Jakub Markiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa (...) w Ś. przeciwko P. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2544,66 zł (dwóch tysięcy pięciuset czterdziestu czterech złotych i sześćdziesięciu sze
Czytaj więcej»

I C 706/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-12-05

Data publikacji: 2021-06-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn.akt IC 706/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 25 lutego 2016r. powódka E. J. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. kwoty 7.372,24zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż strony zawarły w dniu 24 kwietnia 2014r. umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w M. przy ul. (...) . Umowa została zawarta na czas określony do dni 31 sierpnia 2014r., a następnie przedłużana stosownymi anek
Czytaj więcej»

I C 1027/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-12-23

Data publikacji: 2022-03-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1027/16 UZASADNIENIE wyroku w postępowaniu uproszczonym W pozwie wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 24 maja 2016 roku powód (...) Bank (...) Spółka Akcyjna we W. wniósł przeciwko R. H. powództwo o zapłatę kwoty 1.278,69 z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP liczonymi od kwoty 975,86 zł od dnia 12 marca 2016r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów sądowych w w
Czytaj więcej»

I C 1062/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1062/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trytek-Błaszak Protokolant: starszy protokolant Marta Korzeniewska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 roku w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko K. M. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 988/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

Data orzeczenia: 2016-10-10

Data publikacji: 2021-04-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 988/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Trytek-Błaszak Protokolant: Barbara Kozieł po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 r. w Świnoujściu na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu w Ś. o zapłatę I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda M. O. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa- Aresztu Śledczego w
Czytaj więcej»