Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 132/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świnoujściu z 2017-05-04

Sygn. akt III RC 132/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Wioletta Paprotna

Protokolant: Kamila Sienkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 04 maja 2017r. w Świnoujściu na rozprawie

sprawy z powództwa małoletnich M. J. (1) i M. S. (1)

przeciwko P. J.

o podwyższenie alimentów

I.  Oddala powództwo.

II.  Odstępuje od obciążania małoletnich powodów kosztami sądowymi.

Sygn. akt III RC 132/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 06 września 2016 r. przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów E. S. wystąpiła przeciwko pozwanemu P. J. z powództwem o podwyższenie alimentów na M. J. (1) i M. S. (1) o kwotę 100 zł na każde dziecko. W uzasadnieniu swojego żądania wskazała, iż prosiła pozwanego o ugodowe załatwienie sprawy, wycofała sprawę od komornika i potrzebuje pieniędzy na terapię dla dzieci u psychiatry. Następnie w piśmie z dnia 7.11.2016r. matka powodów zażądał alimentów od pozwanego w kwocie po 1000 zł na każde dziecko, gdyż wydziedziczył dzieci . (pozew - k. 2 , 13akt).

Na rozprawie w dniu 30 marca 2017r. i 4 maja 2017r. powódka podtrzymała swoje powództwo w zakresie podwyższenia alimentów oraz ostatecznie wskazała, że wnosi o podwyższenie alimentów o 100 zł na każde dziecko. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. (protokół rozprawy k. 31, 54).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni M. S. (1) ur. (...) oraz M. J. (1) ur. (...) są dziećmi E. S. i pozwanego P. J. .

Wyrokiem z dnia 4 marca 2014r. (...) w sprawie o sygn. akt (...)podwyższył pozwanemu alimenty na rzecz małoletniego M. S. (1) do kwoty po 750 zł miesięcznie a na rzecz małoletniej M. J. (1) do kwoty po 650 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 marca 2014r. Następnie Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 3 grudnia 2014r. sygn. (...) zmienił ww. wyrok w ten sposób, iż podwyższone alimenty zasądził od dnia 1 stycznia 2014r. zamiast od dnia 1 marca 2014r.

Bezsporne, a nadto dowód: wyrok SR k. 49, wyroki SO 3.12.2014r. k. 101 w aktach(...)

W okresie ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów małoletnia powódka M. J. (1) miała ukończone 7 lata, a M. S. (1) miał 11 lat, mieszkali za swoją matką E. S. w M. w dwupokojowym mieszkaniu komunalnym.

Małoletnia powódka M. S. (2) chodziła wówczas do II klasy szkoły podstawowej w M.. Na książki do II klasy jej matka wydała kwotę ponad 300zł dodatkowo kupiła też przybory do szkoły. Chodziła dodatkowo na zajęcia karate, których miesięczny koszt wynosi 55 zł i na harcerstwo- roczna składka wynosiła 60zł. Ponadto ze szkoły jeździła na wycieczki , tj. w dniu 10.10.2013r. była w teatrze Pleciuga w S. i koszt wynosił 40 zł plus 15 zł na MCDonalda.

Małoletni M. S. (1) miał wówczas 11 lat i chodzi do V klasy szkoły podstawowej. Na książki do V klasy jego matka wydała wtedy kwotę ponad 420zł. M. wtedy trenował piłkę w klubie sportowym i był harcerzem. Z klubu sportowego jeździł co tydzień na zawody i taki wyjazd wynosił 16 zł. Koszt składki w klubie sportowym wynosił 60 zł za cały rok i za harcerstwo za rok 60 zł. M. jeździł na obozy sportowe w sierpniu 2013r. był na dwa tygodnie, który kosztował 400 zł. Z zakładu pracy pozwanego otrzymał zwrot za obóz sportowy w kwocie 280 zł. M. ze szkoły był na basenie w dniu 01.10.2013r. w G. i koszt wyjazdu wynosił 50 zł plus 20 zł na McDonalda. W sierpniu 2013r. dzieci były na koloni organizowanej z (...) na 10 dni i pozwany dał im wtedy kieszonkowe w kwocie po 100 zł. M. wówczas zażywał leki za kwotę 30 zł oraz raz w miesiącu jeździł do ortodonty do S..

W szkole małoletnich powodów wówczas organizowane były też teatrzyki za 18 zł raz w miesiącu. Nadto ich matka opłaciła składki w szkole w kwocie 100 zł. Dzieci z harcerstwa jeździły na obozy, tj. od dnia 4-6 października 2013r. były na biwaku w G., ich pobyt kosztował 50zł, bilety 39,32 zł, kieszonkowe 20 zł. W listopadzie 2013r. na harcerstwo ich matka wydała na bilety 16 zł i 20 zł kieszonkowe. Ze szkoły dzieci też jeździły na wycieczki i tak w dniu 21.11.2013r. były w (...) w S. i koszt wynosił 84 zł i kieszonkowe na McDonald 30 zł. M. nie jeździł już wówczas na rehabilitację z matką.

Poprzednio matka małoletnich E. S. miała 45 lat, zrobiony miała kurs pilota wycieczek. Miała orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, orzeczoną II grupę niepełnosprawności do roku 2016r. , nie otrzymywała renty. Od dnia marca 2013r. do lipca 2013r. powódka pracowała na recepcji w Ś. w hotelu za wynagrodzeniem 1600 zł brutto, netto 1203, 52zł. Ponosiła wtedy koszty dojazdu do pracy ze Ś. w kwocie 400zł. Od dnia 01 sierpnia 2013r. była bezrobotna bez prawa do zasiłku. Ponosiła wówczas opłaty za lokal mieszkalny: czynsz 350 zł, prąd 125 zł co 2 miesiące, gaz 305 zł miesięcznie, śmieci 41zł, kablówka 32,50 zł, czyli łącznie opłaty w kwocie 791zł, co w przeliczeniu na 3 osoby wychodziło na każde dziecko po kwocie 263,66zł . Łącznie na dzieci ich matka od pozwanego otrzymywała alimenty w kwocie 1200 zł. Poprzednio E. S. z (...) Pomocy (...) w M. przyznane miała na okres od 01.11.2013r. do dnia 31.10.2014r. na dzieci jednorazowo we wrześniu 2014r. po kwocie 100zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, pobierała zasiłek rodzinny w wysokości po kwocie 106 zł na każde dziecko, na syna M. miał dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 80 zł i zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł .Powódka miała zobowiązania finansowe do spłaty, jak za obóz rehabilitacyjny oraz pożyczkę w ratach 150zł miesięcznie w P. .

Wówczas matka małoletnich powodów wskazała, iż jak pójdzie do pracy to nie dostanie żadnych dodatków na dzieci dlatego nie pracowała.

Dowód: wykaz wydatków k. 17-18, wyjaśnienia E. S. - k. 23-24, decyzje k. 19-21, w aktach (...)

Pozwany P. J. w dacie ostatniego wyrokowania w sprawie podwyższenia alimentów miał 55 lat, zawód operator maszyn i urządzeń przemysłowych. Mieszkał w M.. Pracował w porcie handlowym w Ś. jako dźwigowy. Dodatkowo pracował na umowę zlecenie. Pozwany chorował na raka płuc, wycięto mu jeden płat płucny. Był pod stałą kontrolą lekarzy. Od lutego do maja 2013r. był na zwolnieniu lekarskim w związku z chorobą. Był w związku małżeńskim od stycznia 2012r. Z żoną ma zawartą umowę o rozdzielności majątkowej . Jego żona pracowała w sklepie. Nie mieszkał z żoną a ślub był mu potrzebny, bo żona mu pomagała. Mieszkał sam w połowie własnościowym domu, który składa się z czterech pokoi. Nie posiadał innego majątku. Koszty utrzymania domu pozwany wówczas ocenił na kwotę 700 zł, opłacał też podatek od nieruchomości około 600 zł, prąd - 419,53 zł za 2 miesiące, śmieci - 32,80 zł , gaz butlowy -55zł, wodę -30 zł , telefon -30 zł, telewizja -60 zł. Na wyżywienie wydawał około 700 - 800 zł, na dojazdy do pracy 300 zł, odzieży nie kupował tylko w zależności od potrzeby, na środki czystości około 30 zł. Swojej obecnej żonie nie przekazał pieniędzy na utrzymanie. Utrzymywał kontakt z dziećmi. Dzieci były u niego, co tydzień. Wtedy starał się robić im obiad. Miał zadłużenie w banku i spłacał kredyt , który wziął na życie i opał. Na drewno do kominka wydawał około 3000 zł. Oprócz alimentów przekazywał dzieciom kieszonkowe po 10 zł - 15zł albo czekoladki. W grudniu 2013 r. na gwiazdkę dał dzieciom po 50 zł. W styczniu 2014r. dał M. na wycieczkę 25 zł , w lutym 2014r. na kino 50 zł. Pozwany z zakładu pracy z funduszu socjalnego dostawał paczki dla dzieci. Z funduszu socjalnego M. dostał kwotę 800 zł - na turnus rehabilitacyjny w 2012r., w 2013r. kwotę 280 zł - za obóz sportowy . Na początku 2013r. otrzymał zapomogę w kwocie 600 zł na rehabilitację M..

W roku 2011 pozwany na podstawie PIT 37 osiągnął dochód w wysokości 55.130,74 zł a w roku 2012r. - 68.985,83zł. Pozwany w czasie pracy z zakładu pracy w porcie handlowym : w czerwcu 2013r. uzyskał przychód w kwocie 3480,96zł brutto, -w lipcu 2013r. uzyskał przychód w kwocie 3736zł brutto, w sierpniu 2013r. uzyskał przychód w kwocie 3726zł brutto , we wrześniu 2013r. uzyskał przychód w kwocie 3727,92zł brutto , w październiku 2013r. uzyskał przychód w kwocie 4506,40 zł brutto, listopadzie 2013r. uzyskał przychód w kwocie 3604,09zł brutto , w styczniu 2014r. uzyskał wynagrodzenie w kwocie 2.784,86zł netto , z czego -potrącono przez komornik kwotę 1305,98zł na alimenty i otrzymał do wypłaty kwotę 1175,73zł . Pozwany wówczas wykonywał dodatkowo także pracę na umowę zlecenie w firmie (...) Sp. z o.o. w Ś. i w roku 2011 r. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 20.711,15 zł , w roku 2012r. - kwotę 27.871,24 zł i w 2013r. - kwotę 21.026,04 zł ( na m-c 1752 zł ). W styczniu 2014r. ze zlecenia otrzymał wynagrodzenie około 1700zł.

Dowód: lista płac -k. 31-33, pismo z urzędu skarbowego - k. 36, pismo -k. 38, zaświadczenie o wynagrodzeniu -k. 39, rachunki k. 46, przesłuchanie pozwanego - k. 42-44 w aktach (...)

Obecnie małoletnia M. J. (1) ma 11 lat, chodzi do 5 klasy szkoły podstawowej. Książki do 5 klasy były bezpłatne. Dokupić tylko trzeba była przybory i książkę do religii i języka obcego , na co jej matka wydała około 200 zł. Za komitet rodzicielski i ubezpieczenie zapłaciła po 40 zł. W szkole je obiady, które pokrywa (...).

Obecnie chodzi dodatkowo na zajęcia z basenu koszt za semestr wynosi 430 zł. Teraz M. nie chodzi już na karate. Chodzi na zajęcia socjoterapeutyczne, które są bezpłatne. M. w związku z kłopotami wychowawczymi, jeździ do Centrum Psychiatrii Dziecięcej w S. raz w miesiącu. P. są bezpłatne. Jej matka ponosi tylko koszty podróży 18 zł w jedną stronę oraz leki 30 zł. Od września 2017r. M. będzie dojeżdżała do szkoły na W. i ponosić będzie dodatkowo koszt biletu około 70 zł.

Miesięcznie na utrzymanie M. jej matka wskazała, że wydaje na wyżywienie 500 zł, na odzież 500 zł, na środki czystości i higieny około 150 zł, na leki około 100 zł, wyjazdy szkolne i teatrzyki około 100 zł. Ostatnio M. była w filharmonii w S. , którego kosztuje wynosił 120 zł., na wycieczce 13-16.09.2016r. koszt 400 zł , w lipcu 2016r. na spływie kajakowym koszt 30 zł. M. w dniu 13.10.2016r. miała robione badanie EEG , którego koszt wynosił 50 zł . Na leki jej matka wydała w dniu 09.09.2016r. - kwotę 17,49 zł, w dniu 30.09.2016r. - kwotę 35,45 zł, w dniu 21.09.2016r. - kwotę 20,66 zł.

Ze świadczenia 500 plus jakie otrzymuje jej matka kupiła M. w lipcu 2016r. na urodziny rower za kwotę 692 zł i we wrześniu 2016r. rolki 180 zł.

Na M. jej matka otrzymuje z pomocy społecznej kwotę 500 plus, który otrzymuje od dnia 01 kwietnia 2016r., zasiłek rodzinny 124 zł oraz od komornika 650 zł alimentów. Łącznie na córkę ma do dyspozycji kwotę 1.274zł.

Małoletni M. S. (1) obecnie ma 15 lat, chodzi do 2 klasy gimnazjum na W. w Ś.. Książki do gimnazjum były bezpłatne, trzeba było zakupić tylko książki do języków, do religii i okładki na co jego matka wydała około 200 zł. Ponosi koszty dojazdu do szkoły z M. do Ś. około75 zł na bilet. Chodzi na bezpłatne dodatkowe zajęcia w Poradni w Ś. w każdy poniedziałek oraz na bezpłatny basen.

M. nie chodzi już dodatkowo na piłkę. Nadal jest harcerzem i roczna składka wynosi 100 zł.

Matka jego twierdzi, że chodzi na indywidualny angielki raz w tygodniu i koszt lekcji to 50 zł, mimo, że w szkole ma język angielki i niemiecki. Obecnie M. nie ma już orzeczenia o niepełnosprawności. Ze szkoły jeździ na wycieczki, tj. był w (...) lata temu, na koniec 6 klasy, której koszt to 1000 zł, do filharmonii w S. koszt około 120 zł. Obecnie z uwagi na dysleksje jego matka zapisała syna do 2 letniej szkoły internetowej- internetowo naukę e –learningowy zawrót głowy, której koszt wynosi łącznie 2870 zł. Ja za tą szkołę internetową zapłaciła w ratach z środków jakie otrzymała z tytułu 500+., w dniu 22.07.2016r. kwotę 1000 zł , w dniu 22.08.2016r. kwotę 1000 zł i w dniu 22.09.2016r. kwotę 870 zł. Lekcje odbywają się 2 razy w tygodniu przez 2 godziny.

Matka kupiła M. smartwatch za kwotę 694,99zł, zestaw krótkofalówek 184,93 zł za pieniądze otrzymane z programu 500 plus.

Na M. na leki wydała 28.09.2016r. - kwotę 63,44 zł , 17.09.2016r. - kwotę 13,98 zł i 47,10 zł, 19.09.2016r. - kwotę 35,32 zł.

Miesięczne koszty utrzymania syna M. jego matka oceniła , że wynosi około 800 zł, w tym: wyżywienie 400 zł, odzież 200-300 zł, środki czystości i kosmetyki około 50-60 zł, bilet miesięczny 75 zł, harcerstwo z wycieczkami 100 zł miesięcznie, wydatki na szkołę z wycieczkami i materiałami do logopedy 150 zł miesięcznie, korepetycje z angielskiego 50 zł tygodniowo. Od września 2017r. będzie dodatkowo chodził na język niemiecki i to będzie to koszt 200 zł miesięcznie.

Obecnie matka małoletnich powodów E. S. ma 49 lat. Z zawodu jest technikiem żywienia, ma zrobiony dodatkowo kurs pilota wycieczek. Nadal nie pracuje , bo jak twierdzi straci świadczenia 500 plus na dziecko i zasiłek rodzinny. W szkole opłaciła dzieciom rada rodziców po 40 zł, ubezpieczenie 36 zł. Na dzieci z Ośrodka Pomocy (...) w M. przyznano jej otrzymuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500zł na okres od 01.04.2016 do 30.09.2017r. , zasiłek rodzinny po 124 zł, dodatek z tytułu rozpoczęcia szkoły na IX 2017r. w kwocie po 100zł na każde.

Obecnie koszty utrzymania lokalu mieszkalnego gdzie mieszka z dziećmi wynoszą : czynsz 373,47 zł , prąd 150 zł co 2 miesiące, gaz 200 zł, śmieci 36 zł., łącznie 684, 47 zł : 3 osoby = około 228zł na osobę .

Obecnie jest bezrobotna. Pracuje w sezonie od maja do września i w roku 2016r. zarobiła 14.000zł. W wakacje pracuje też jako pilot wycieczek. W roku 2015 i 2016r. sprzątała apartamenty przez firmę sprzątającą S. and S. gdzie od lat pracuje w tej samej firmie i oni mają domki, apartamenty. W 2015 r. pracowała od 01 kwietnia przez pół roku, a w 2016r. nie pamiętała od kiedy. Obecnie nie posiada żadnych zadłużeń.

Dla M. na urodziny w maju 2016r. kupiła zegarek do spalania kalorii za 688 zł. W czerwcu 2016r. kupiła słuchawki i bluetooth na Dzień Dziecka oraz zestaw krótkofalówek za 184 zł, to było dla dwójki dzieci. Jak dostała 500+ to dzieci dostały do pokoju (...) biurka, 2 materace do łóżka za 1000 zł . Miasto wyremontowało jej łazienkę a ona na remont łazienki wydała sama kwotę 4086, 70 zł . Ponadto kupiła na raty telewizor dla dzieci 1500 zł i uchwyt 299,99zł . Obecnie w maju 207r. kupiła działkę ogrodniczą o pow. 384m2 .

dowód: karta pacjenta - k. 15, faktury -k. 16, 18, 28, 29, decyzje - k. 28 , czynsz - k 28 , przesłuchanie matki małoletnich powodów w charakterze strony - k.33-35,55-57;

Obecnie pozwany P. J. ma 58 lat. Z zawodu jest operatorem maszyn i urządzeń przemysłowych. Mieszka w M.. Obecnie pozwany od dnia 05.05.2016r. do dnia 31 maja 2017 r. ma przyznaną rentę w kwocie 2.878,97 zł netto. Otrzymuje po potrąceniach alimentów przez komornika i kosztów rentę w wysokości 1.260 zł. Jest na rencie z zakazem pracy, gdyż choruje na raka płuc. Mam wycięte dwa płaty płuc. Jest pod stałą kontrolą lekarzy, co 3 miesiące jeździ na kontrole do S. busem, albo pociągiem 18 zł i koszt to 16 zł. Zawsze ktoś musi z nim jechać. Bierze leki, których miesięczny koszt to 30 zł. Ja nadal w związku małżeńskim. Żona pracuje w przedszkolu i nie wie ile zarabia, nie mieszka z żoną, nie prowadzi z żoną wspólnego gospodarstwa domowego. Z żoną mam rozdzielność majątkową. Nadal mieszka w domu. Ponosi koszty utrzymania domu łącznie około 400 zł w tym gaz, prąd, woda, ogrzewanie. W tym domu mieszka jeszcze jego syn z żoną i dziećmi. Pozwany uczestniczy w kosztach w 1/3. Z synem nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego. W domu jest jedna kuchnia i łazienka. Zajmuje jeden pokój. Na wyżywienie wydaje 600-700 zł, na odzież około 150 zł, środki czystości 40-50 zł. Jego obecna żona ma swoje mieszkanie (...) pokojowe, nie spotyka się z żoną. Obecnie pod koniec maja 2017r. będzie stawał ponownie na komisję lekarską i może otrzymać zasiłek przedemerytalny. Regularnie płaci alimenty na dzieci.

Posiada kredyt, który brał na życie z ratą miesięczną 170 zł. Kredyt brał 2 lata temu, bo matka dzieci prosiła go, żebym odpisał ulgę na dzieci i otrzymane pieniądze ze skarbówki przekazał matce dzieci. Po 2 latach matka dzieci na 2 dni przed upływem terminu przedawnienia poinformowała Urząd Skarbowy, że wyłudził kwotę 2.230 zł i został ukarany kwotą 3000 zł.

Obecnie nie kupuje dzieciom nic, bo go nie stać. Jak M. przyjdzie do niego to daje 10 zł, 20 zł, czekoladę, na loda.

Pozwany w dniu 5 sierpnia 2015r. przed notariuszem E. K. Kancelarii notarialnej w Ś. nr rep. A 2594/1015 sprzedał synowi M. J. (2) udział ½ części zabudowanej nieruchomości przy ul. (...) za kwotę 130.000 zł. Powyższa nieruchomość jest trzykondygnacyjna i jedna kondygnacja podziemna, wolnostojącym , murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 146 m2 przeznaczonym do kapitalnego remontu jak wynika z treści aktu notarialnego zawartego. Pozwany powyższą nieruchomość nabył w drodze darowizny, był to majątek jaki zgromadził z żoną z poprzedniego związku , z którą miał 2 dzieci, który z poprzednią żoną wybudował, przy pomocy jego i jej rodziców.

Pozwany od dnia 1 marca 2017r . do wypłaty ma kwotę 1.336,55 zł po potrąceniu alimentacyjny w kwocie 1.554,46 zł

Dowód: zawiadomienie ZUS - k. 14 , decyzja ZUS -k. 26 , 52 , przesłuchanie pozwanego -- k. 35-37,57-58, akt notarialny -k. 49-51.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo wysunięte w oparciu o treść przepisu art. 138 k.r.o. nie zasługiwało na uwzględnienie. Zgodnie z treścią powyżej wskazanego przepisu możliwość dochodzenia przez strony zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego (tak podwyższenia, jak i obniżenia, czy też uchylenia obowiązku alimentacyjnego) uwarunkowana jest zaistnieniem zmian istotnych, to jest takich, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Z uwagi zaś na fakt, iż granice obowiązku alimentacyjnego wyznacza przepis art. 135 § 1 i 2 k.r.o. stanowiący o tym, że warunkowane są one z jednej strony zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej strony możliwościami majątkowymi i zarobkowymi zobowiązanego do alimentacji, to uzasadnione w świetle art. 138 k.r.o. jest dochodzenie podwyższenia lub obniżenia wysokości świadczeń alimentacyjnych, kiedy następuje zmiana chociażby jednej z wyżej wymienionych przesłanek.

Zdaniem Sądu od czasu, kiedy toczyło ostatnie postępowanie przed Sądem Rejonowym w Świnoujściu marcu 2014 r. i wtedy sąd podwyższył alimenty na rzecz małoletnich powodów od pozwanego, ustalając wówczas ich wysokość na kwotę po 650 zł na M. i po kwocie 750zł miesięcznie na M. nie doszło do zmiany stosunków w zakresie wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 k.r.o. u każdej ze stron niniejszego postępowania.

Z ustalonego przez Sąd stanu faktycznego w szczególności z przesłuchania matki małoletnich powodów wynika, iż obecnie wzrost usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów związany jest z ich kosztem utrzymania i wychowania, na który składa się przede wszystkim koszt zakupu wyżywienia dla dziecka, zakupu odzieży stosownie do pory roku, zakupu podręczników. W ocenie Sądu należy zwrócić uwagę na to, że koszty utrzymania małoletnich powodów nie wzrosły od roku 2014. Wówczas koszty utrzymania dzieci sąd ocenił na kwotę 1263zł . Obecnie koszty utrzymania mieszkania nie wzrosły a nawet zmalały wynoszą około 228 zł na dziecko ( czynsz , prąd , gaz , śmieci .)

Aktualnie Sąd koszty utrzymania M. Sąd ocenił na kwotę około 1260zł , w tym wyżywienie 500zł, odzież 200zł, basen 860zł za rok :12 = 72 zł miesięcznie, wyjazdy do psychiatry do S. bus 36 zł w obie strony, wydatki na szkołę około 100 zł ( w tym wycieczki , teatrzyki, opłaty na ubezpieczenie, radę rodziców), leki 100zł, telefon 30zł . Nadto podczas poprzedniego orzeczenia M. chodziła na karate koszt 55zł a obecnie już nie chodzi. Ponadto podręczniki w roku 2014 był płatne, a obecnie już nie są tylko trzeba zakupić książkę do religii i języka obcego. Nadto wydatki na córę na odzież w kwocie 500zł zostały zawyżone w ocenie Sądu oraz nie wykazane żądnymi dowodami. Tym bardziej , ze nie potwierdziła żadnymi dokumentami, że tyle wydaje na jej odzież.

Natomiast koszty utrzymania obecnie M. Sąd ocenił na kwotę około 1.253 zł , w tym wyżywienie 400 zł, odzież 200 zł, koszty dojazdu do szkoły 75 zł , wydatki na szkołę około 100 zł ( w tym wycieczki , teatrzyki, opłaty na ubezpieczenie, radę rodziców, harcerstwo), leki 100 zł, angielski 200 zł , telefon 30 zł. Nadto podczas poprzedniego orzeczenia M. trenował piłkę a obecnie już nie chodzi. Ponadto podręczniki w roku 2014 był płatne a obecnie już nie są, tylko trzeba zakupić książkę do religii i języka obcego.

W ocenie Sądu usprawiedliwione potrzeby małoletnich powodów kształtują się obecnie na poziomie kwot jakie sąd ustalił podwyższając alimenty w roku 2014. ponad 1200 zł miesięcznie. W skład tej kwoty wchodzą koszty , tj. wydatki na harcerstwo , basen , koszty zakupu wyżywienia, obuwia, odzieży, koszty zakupu podręczników i przyborów do szkoły. Ponadto należy zaznaczyć, że z utrzymaniem małoletnich związane są takie wydatki, jak w stosownej części, na nie przypadające koszty utrzymania mieszkania i opłaty z tym związane, w tym w szczególności rachunki za media, które należy zaliczyć do kosztów niezbędnego utrzymania małoletnich, tj. przypadających na małoletnich powodów w udziale, tj. w kwocie 228,66 zł. Nadto ich matka w pozwie wskazała, że potrzebuje wyższych alimentów na psychiatrę dla dzieci podczas gdy nie wykazała żadnym dokumentem potwierdzającym ,że dzieci mają zalecenia konsultacji psychiatry. Ponadto jak wskazała z M. jeździ do psychiatry , gdzie porady są bezpłatne a ponosi tylko koszty dojazdu córki w kwocie 36 zł w obie strony.

Oceniając jednak zasadność żądania podwyższenia alimentów do określonej kwoty, Sąd ma obowiązek badać również, czy i w jaki sposób doszło do zmian w sytuacji życiowej osoby zobowiązanej do łożenia alimentów.

W przedmiotowej sprawie, jeśli chodzi o pozwanego, to należy zważyć, że jego sytuacja nie uległa zmianie w zakresie mającym wpływ na ocenę przesłanek stanowiących o tym, w jakim stopniu powinien partycypować w kosztach utrzymania małoletnich powodów. Sytuacja pozwanego od czasu ostatniej sprawy o alimenty nie zmieniła się. Pozwany obecnie jest na rencie otrzymuje kwotę 2800 zł netto. Ma zakaz pracy z uwagi na stan zdrowia Poprzednio pracował dodatkowo i mógł dorobić około 1700zł plus pensja ponad 3000zł a obecnie już stan zdrowia mu nie pozwala.

Obecnie jego koszt utrzymania wynosi około 1.200 zł tj. wyżywienie 700 zł, odzież 100 zł , środki czystości około 50 zł. Nadto koszty utrzymania mieszkania wynoszą ponad 400 zł. Sytuacja rodzinna jego się nie zmieniła nadal jest w związku małżeńskim. Matka powodów zarzuca pozwanemu, że pozbawił dzieci majątku, bo sprzedał synowi swój udział w nieruchomości. Pozwany powiedział, że wszystko przehulał i przepił.

Poza tym należy również wziąć pod uwagę, że obowiązek utrzymywania dzieci obciąża oboje rodziców, a górną granicę obowiązku alimentacyjnego wyznaczają nie tylko usprawiedliwione potrzeby uprawnionych małoletnich, ale i - z drugiej strony - możliwości zarobkowe zobowiązanego, chociażby nawet w tych ramach nie znajdowały pokrycia wszystkie usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentacji (por. orz. Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1972 r., sygn. akt III CRN 470/71, I.. Pr. 1972, nr 1 -2, poz. 15).

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów i wydatków, jakie ponosi matka powodów w ocenie sądu pracuje dorywczo , biorąc chociaż pod uwagę to, że o miała kwotę 4000zł na remont łazienki. Nadto ma kwalifikacje do pracy , jest zdrowa , nie ma orzeczenia o zakazie pracy i może pracować , o czym świadczy, iż pracowała jako pokojowa , pilot wycieczek sprzątała apartamenty. W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należy również przyjąć, iż matka małoletnich, nie wykorzystuje w pełni swoich aktualnie posiadanych możliwości, bo jak twierdzi nie pracuje, by nie stracić świadczeń na dziecko kwoty 500 plus i zasiłku rodzinnego. Sąd miał na względzie, że matka małoletnich, powinna dołożyć starań ku temu, by samej znaleźć stałe zatrudnienie, pozwalające poprawić jej sytuację bytową i małoletnich, i w części również w wymiarze finansowym realizować swój obowiązek alimentacyjny, nie przerzucając na ojca małoletnich. Rodzice w równej części powinni realizować swój obowiązek alimentacyjny względem dzieci, albowiem E. S. jest zdrowa o czym świadczy, że była w stanie podjąć pracę jako recepcjonista może sprzątać pokoje nadto ma zrobiony kurs pilota wycieczek. Nadto na trenie zarówno M. jaki Ś. dużo jest hotelów apartamentów, gdzie może znaleźć pracę jako recepcjonista, czy też pokojówka, tym bardziej, że dzieci są duże i nie wymagają opiekunki. Poza tym E. S. zapomina, iż pieniądze jakie otrzymuje z (...) na dzieci M. 500 + i zasiłek 124 zł , to ma 624 zł i plus alimenty 650 zł , to ma łącznie 1274 zł . Na M. łącznie ma do dyspozycji 1374zł ( w tym 750 zł alimenty, 500+, 124 zł zasiłek rodzinny) powinna w całości przeznaczać na utrzymanie dzieci.

Ustalając stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd oparł się przede wszystkim na dowodach z dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, które uznał za wiarygodne oraz na dowodach z przesłuchania matki małoletnich powodów i pozwanego w charakterze stron.

Mając zatem na uwadze powyżej przytoczone okoliczności, Sąd oddalił powództwo.

Sąd - kierując się wyrażoną w przepisie art. 102 k.p.c. zasadą słuszności - odstąpił od obciążania małoletnich powodów kosztami procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Wielechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świnoujściu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wioletta Paprotna
Data wytworzenia informacji: